ถุงแก้ว OPP

ถุงแก้ว OPP / ถุงซิป ของ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด มีให้เลือก ดังนี้