ถุงพลาสติกตัดปากตรง PE / LL / PP / HD

ถุงพลาสติกตัดตรง PE / LL / PP / HD ของ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด มีให้เลือก ดังนี้

 

Category