บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประเภทถุงพลาสติก ปัจจุบันเราขยายการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทงานลามิเนต และได้นำระบบ ISO 9001:2015 และ GMP เข้ามาใช้ในบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่า เรามีระบบบริหารคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานบางส่วนที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล